yoga-link.se

yoga-link.se

About the blog

This blog is about both scientific, societal/political, and yoga-related issues - individually and considered as different aspects of the same problem/solution. A longer description is found in the first blog entry, and all old posts are found in a structured way here. The blog is an extension of my main home pages yoga-link.se and isbgroup.eu. Twitter: @gunnarcedersund

Reply from Carl Bildt

politicsPosted by yoga-link.se Nov 10, 2013 12:52
As some of you might remember, I posted an open letter to our Swedish Minister of Foregin Affairs Carl Bildt som 2 months ago or so. I then questioned him on why Sweden as the only country in the EU chose to stand aside from a joint statement saying that international law will be upheld, using the ICC, after the Syria crisis has been resolved. I promised to publish the answer, if I got one, and since I did - here it is.

(you almost always get an answer to these kind of queries, at least if they are well-formulated, and I think that it is a good way to show the politicians what's on my mind, and to increase the public-politician-dialogue)Hej Gunnar!

Tack för ditt mail. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och utrikesminister Carl Bildt har bett mig att svara dig.

Naturligtvis är regeringen av åsikten att krigsförbrytare ska ställas till svars och vi arbetar på många fronter för att stärka respekten och skyddet för mänskliga rättigheter. Sverige har sedan Romstadgans antagande varit en stark anhängare av dess principer och av ICC. Domstolen har en viktig roll i att säkerställa att förbrytare av de allvarligaste internationella brotten mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt lagförs.

Carl Bildt förklarade i januari i år ställningstagandet att inte skriva på brevet med att det var fel prioritering i det läget, då utsikterna att få igenom initiativet var ytterst begränsat och att det snarare kunde riskera den politiska processens framgångsutsikter i och med att Bashar al-Assad skulle bli låst utan förhandlingsutrymme. Ansvar ska naturligtvis utkrävas för brott som begåtts, och ICC kommer med all säkerhet att ha en roll i detta när det blir aktuellt. Vårt första fokus är dock att få stopp på konflikten och de allvarliga övergreppen av mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Du kan höra Carl Bildts förklaring i en radiointervju gjord den 15 januari här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5410299.

Med vänliga hälsningar

Sara Dennås
Politiskt sakkunnig
Utrikesdepartementet


  • Comments(0)//blog.yoga-link.se/#post96